DOTACE

Maximální dotace

•Fotovoltaická elektrárna  200 000 Kč

•Tepelné čerpadlo             140 000 Kč

•Nabíjecí stanice    60 000 Kč

•Kombinační bonus       20 000 Kč

•Bonus pro postižené kraje    40 000 Kč

•Podpora na projektovou podporu       5 000 Kč

Celkem až               465 000 Kč